Ramowy plan tygodnia

ramowyplantygodnia

Dodatkowe wydarzenia takie jak np. wyjścia do zoo bądź wizyty artystów
odbywają się przynajmniej raz w miesiącu i wypadają w różne dni,
przez co nie są uwzględnione na powyższym planie.